Breuklijnen
Niets is heel, niets is zoals het er uit ziet. Alles is altijd anders.
In de laaste jaren kom ik in mijn werk intuïtief uit op breuklijnen, die vlakken door snijden, die gezichten markeren.
Ze komen uit mijn onderbewuste, maar ze moeten rationeel benaderd en gepolijst worden om hun diepgang te verwerkelijken.
Het is een proces. Geen thema! Alleen de verwondering is een constante.
Breaklines
Nothing is complete, nothing is the way it looks, everything is always different.
In recent years my work has come intuitively to break lines, the lines where displaced layers break through reality's apparent surfaces, lines that cut and mark faces.
These lines rise inescapably through my subconscious. But I need to investigate them rationally and polish them to bring out their inner depths.
It is a process. Not a theme! Only wonderment itself is the only constant.
Lineas de rotura
Nada es completo, nada es lo que parece. Todo es siempre diferente.
En los últimos años mi trabajo, de manera intuitiva, ha llegado a romper líneas, líneas que cortan superficies, que marcan rostros.
Estas líneas se levantan desde mi subconsciente, pero hay que aproximarse a ellas racionalmente y pulirlas para que salga a la luz su profundidad.
Es un proceso. ¡No un tema! Sólo el asombro es una constante.

Catharina Reynolds' work is in private collections in England, Spain, Sweden, France, Belgium, Germany, Switzerland, the United States and the Netherlands.